Oficiul pentru Pastorația Universitară Iași
marcelinblaj@yahoo.com
IMG-LOGO

Angajamentul de a fi vocea lui Cristos prin Asociaţia Studenţilor Catolici

Asociaţia Studenţilor Catolici din Iaşi (ASCI) şi-a mărit familia, primind cu bucurie noii membri prin intermediul adeziunii, la Liturghia de la ora 16.00, animată de tineri, duminică, 28 noiembrie 2021, în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi. Pentru ca acest eveniment, precum şi viitoarele activităţi să fie pe măsura aşteptărilor, Oficiul pentru Pastoraţia Universitară a organizat un timp de meditaţie, formare şi cunoaştere la Horpaz, în zilele de 26 şi 27 noiembrie, la casa de reculegere care aparţine Seminarului din Iaşi.

Casa de reculegere de la Horpaz se găseşte în vârful unei coline, adoptând parcă o poziţie contemplativă asupra creaţiei şi concentrând sub acoperişul ei meditaţia adâncă a marilor taine. Pătrunşi de acest sentiment, noi, tinerii, care aşteptam cu nerăbdare aceste zile, am păşit plini de entuziasm în casa primitoare în după-amiaza zilei de vineri, 26 noiembrie. Au urmat momente de acomodare, de cunoaştere, de încălzire a muşchilor sufleteşti pentru activităţile ce urmau.

Doamna Gabriela Enăşescu, invitatul special al Capelaniei universitare, a coordonat cu devotament şi graţie o serie de exerciţii prin care noi, răscolindu-ne amintirile şi scotocind prin diverse cotloane intrinseci, am reuşit să scoatem la iveală raze din adevărul fiinţei noastre. Astfel, ne-am amintit de hobby-urile peste care s-a aşezat praful uitării, de vizitele la vârstnicii din spital, vizite care ne umpleau de energie, de importanţa gestului simplu al îmbrăţişării, de semnificaţia echilibrului suflet-minte-trup, de pasiuni precum teatrul, pianul, cititul, voluntariatul pentru copii; toate activităţi minunate, care puse în slujba lui Cristos pot da roade fenomenale.

Următorul exerciţiu, construirea unui logo reprezentativ, a scos la iveală dorul de copilărie corelat cu instinctul de a ne ghida după Soarele care ne încălzeşte inima, puterea de a trece peste dramele inevitabile, importanţa gestionării corecte a timpului, dorinţa veritabilă de a fi un zâmbet în mediul în care ajungem, înţelepciunea pe care o putem căpăta înconjurându-ne de copii, şi multe alte file înrădăcinate adânc în viaţă, care au reuşit să umple lacune, să răspundă la întrebări şi să îmbogăţească nepărtinitor orice suflet deschis.

După nelipsita rugăciune de seară în care i-am închinat lui Isus tot zbuciumul, tot planul şi toată energia pe care o purtăm, au urmat momente de comuniune, de jocuri, de dans şi karaoke, în care am înţeles că viaţa trăită la maxim este doar viaţa în care răsună Cristos la maxim prin toată bucuria, împărtăşirea şi cunoaşterea aproapelui.

Ziua de sâmbătă, 27 noiembrie, s-a deschis cu lectio divina, cu meditarea momentului de răscruce din viaţa Sfântului Apostol Paul, în care fiecare tânăr a fost mişcat de un verset, de un cuvânt, prin intermediul căruia Isus a vorbit de la inimă la inimă.

Sfânta Liturghie a fost prezidată de episcopul auxiliar de Iaşi, PS Petru Sescu, alături de pr. Alexandru Roca, preotul administrator de la Horpaz, şi de capelanul universitar, pr. Marcelin Blaj. La finalul Liturghiei, animată cu dragoste de tinerii participanţi, a ceştia şi-au exprimat mulţumirile episcopului, preoţilor concelebranţi, precum şi părintelui Eduard-Cristian David, care au pregătit corespunzător sufletele, înainte de Sfânta Liturghie, pentru întâlnirea cu Isus din Sfântul Sacrament.

Ziua de duminică, 28 noiembrie, a fost ziua în care unii dintre tineri şi-au reînnoit adeziunea la Asociaţia Studenţilor Catolici din Iaşi (ASCI), iar alţii au aderat pentru prima data la această frumoasă familie, şi toţi împreună am oferit Domnului, în cadrul Liturghiei de la ora 16.00, bucuria inimilor înălţate, cântul sincer şi angajamentul de a fi vocea lui Cristos acolo unde ea nu răsună încă. Părintele Iosif Antili a fost cel care a reuşit să înglobeze în mod minunat în predica sa măreţia puterii divine care poate răsturna ordinea cotidiană şi invitaţia de a călători oricând şi oriunde alături de Cristos, raţiunea tuturor raţiunilor. Prin cuvintele pline de înţelepciune ale părintelui am vizualizat foarte clar diferenţa între călătoria desfăşurată sub deviza "NO GOD", destinată pierzaniei iminente, în comparaţie cu cea de sub deviza "WITH GOD", ale cărei roade se deschid mereu în veşnicie, la adăpostul braţului atotcuprinzător divin.

În concluzie, tinerii Asociaţiei Studenţilor Catolici din Iaşi, sub coordonarea părintelui capelan universitar Marcelin Blaj, vor să ofere sincere mulţumiri tuturor celor care au avut grijă ca aceste zile să fie rodnice şi aşteaptă să se implice activ în viaţa comunităţii, încercând să se apropie de modelul "luminii lumii" imprimat de Cristos.

Bianca Maria Munteanu


Pentru mai multe fotografii, vizitați galeria Adeziunea ASCI 2021