Oficiul pentru Pastorația Universitară Iași
fabiandobos@gmail.com
IMG-LOGO

Sfânta Liturghie de deschidere a anului universitar 2020-2021

Studenţii catolici din Iaşi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie prin care a fost marcată deschiderea anului academic 2020-2021, duminică, 18 octombrie 2020, în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi, la ora 16:00. Liturghia, care a îmbrăcat un caracter de sărbătoare cu totul special, a fost prezidată de PS Iosif Păuleţ, alături de acesta aflându-se pr. Fabian Doboş, capelan universitar, şi alţi preoţi din dieceză.

În cadrul predicii, pr. Andrei-Cornel Gherghel, vicar la Parohia "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din Iaşi, ne-a oferit exemplul de statornicie în rugăciune al profetului Daniel, vorbindu-ne despre importanţa contribuţiei şi efortului propriu pentru obţinerea rezultatelor dorite. Fiecare tânăr trebuie să muncească din greu pentru reuşitele sale intelectuale, fără a uita să-i ofere un loc prioritar lui Dumnezeu în toate activităţile pe care le desfăşoară, acestea fiind însoţite întotdeauna de rugăciune, post şi fapte bune.

Părintele a accentuat faptul că succesele studenţilor se datorează mai ales părinţilor, dar şi acelora care au muncit şi s-au rugat pentru ei, şi faţă de care trebuie să fie recunoscători.

Spre sfârşitul predicii, părintele Andrei ne-a reamintit că "leii nu se ating de sfinţi", referindu-se la faptul că, având în suflete rugăciunea şi hrănindu-ne cu Sfânta Euharistie, nu ne va fi teamă atunci când vom ajunge în "groapa cu lei" a societăţii şi vom rămâne statornici în credinţă. Pentru a ajunge la această reuşită, trebuie să împlinim în fiecare clipă voinţa Domnului, "astăzi, nu mâine!"

Celebrarea a cuprins şi alte momente-cheie, precum cântările înălţătoare ale Corului "Juvenes Ecclesiae", oferirea darurilor (printre care s-au adus la altar şi cursuri, pentru ca munca studenţilor să fie închinată Domnului) şi cuvintele adresate studenţilor de către Preasfinţitul Păuleţ, care ne-a încurajat, la finalul Sfintei Liturghii, să ne facem datoria de studenţi cât mai responsabil posibil, întrucât la sfârşitul studiilor noastre "vom lucra cu oamenii, printre oameni şi pentru oameni, aceştia având nevoie de o societate bazată pe valorile creştine şi pe credinţa în Dumnezeu".

Alicia Cobzaru

Pentru mai multe fotografii, vizitați albumul Deschiderea anului universitar 2020-2021 (18 octombrie 2020)

Înregistrarea video a Liturghiei: